Thursday, October 05, 2017

PEMILIHAN AJK MASJID; ANTARA SYURA DAN DEMOKRASI

Masjid sudah menjadi satu institusi yang begitu penting dalam kehidupan umat Islam di negara ini. Berlaku berbagai perkembangan terhadap pengurusan dan pentadbiran masjid. Sejarah pentadbiran masjid bermula dengan pentadbiran masjid pertama di zaman Rasulullah saw yang memperlihatkan baginda bertindak sebagai Pengerusi dan Imam Besar Masjid Nabawi. Konsep ini berterusan diwarisi oleh para ulamak yang menguasai ataupun menjadikan masjid sebagai pusat pengajian. Kebanyakan mereka bukan sahaja menjadikan masjid sebagai pusat pengajian semata-mata, tetapi segala urusan berkaitan pentadbiran, pengimarahan dan kewangan masjid terletak di bawah arahan dan penentuan mereka. Maka tidak timbul keperluan kepada sebarang jawatankuasa untuk tujuan tersebut.
Tidak ada catatan yang merekodkan bilakah bermulanya pelantikan para pentadbir masjid secara rasmi di negara ini. Walaubagaimanapun pelantikan dilaksanakan dengan cara demokrasi yang berlangsung dengan aman dan harmoni. Fenomena ini berlangsung begitu lama sehinggalah wujudnya sintom-sintom perpecahan umat dalam berbagai sudut. Antara faktor terbesar yang memainkan peranan dalam memecah belahkan umat Islam adalah faktor politik kepartian. Ketaksuban terhadap politik kepartian telah melebar luaskan pergolakan umat Islam sehingga melajak hingga ke masjid. Desakan meninggalkan politik di pintu pagar masjid tidak langsung merawat pertelingkahan di kalangan umat Islam malah menjadikannya lebih membarah. Maka masjid menjadi medan perebutan di kalangan pengikut dalam mencari pengaruh. Akibatnya timbul isu pengundi hantu yang dibawa khas tatkala Mesyuarat Agung Tahunan. Berbagai kisah hitam mencacatkan imej dan nama baik masjid hingga memaksa pihak berkuasa campur tangan dalam urusan pentadbirannya.  Maka para pentadbir masjid tidak lagi dibiarkan kepada masyarakat untuk menentukannya.   
Hari ini memperlihatkan bahawa kesemua negeri yang ada di seluruh negara sudah mengambil alih peranan pentadbiran dan pengimarahan masjid. Undang-undang telah menetapkan bahawa segala urusan ugama adalah terletak di bawah bidangkuasa Sultan selaku Ketua Ugama Negeri. Dalam melaksanakan peranan ini, diwujudkan Majlis Agama Islam Negeri bagi membantu dan menasihati Sultan. Maka Majlis Agama Islam Negeri telah menentapkan kaedah bagi pentadbiran dan pengimarahan masjid dengan melantik para pentadbir masjid dengan berbagai nama seperti Jawatankuasa Masjid, Jawatankuasa Kariah Masjid, Jemaah Nazir dan seumpamanya. Secara umumnya keseluruhan negeri telah mewujudkan kaedah tersendiri bagi membuat pelantikan tersebut dengan mengenepikan kaedah pemilihan orang ramai. 
            Sebenarnya terdapat banyak masalah yang timbul daripada sistem pemilihan orang ramai sebagaimana yang telah diamalkan oleh masyarakat awam terdahulu. Mungkin pada masa dahulu kesan negatif daripada kaedah pemilihan orang ramai ini tidak begitu ketara. Walaubagaimanapun pada masa ini jika kita teliti maka kesan buruknya adalah melebihi daripada kesan baiknya. Antara yang dapat kita lihat adalah kaedah pemilihan orang ramai melalui Mesyuarat Agung Tahunan ini sebenarnya tidakpun mewakili atau menggambarkan kehendak Jemaah sebagaimana yang sering dikatakan oleh sebahagian manusia. Kebanyakkan masjid hanya memperlihatkan jemaah rutin atau harian yang sentiasa mengimarahkan masjid setiap waktu dalam lingkungan 20 ke 30 orang sahaja. Namun setiap kali Mesyuarat Agung Tahunan diadakan, jumlah ini bertambah dengan mendadak hingga menjangkau ke jumlah 100 hingga ke 150 orang. Maka apakah ini membolehkan segala keputusan yang diambil menepati segala kehendak Jemaah yang sentiasa mengimarahkan masjid tersebut.
            Satu kelemahan yang ketara di kalangan para pentadbir masjid adalah mereka tidak mempunyai daftar rasmi ahli qaryah yang kemaskini. Sebahagian dari mereka tidakpun mengetahui dengan tepat jumlah sebenar ahli qaryah mahupun ketua isi rumah yang berada dalam qaryah mereka. Maka ketiadaan daftar rasmi yang kemaskini ini memungkinkan berlakunya penipuan seperti wujudnya pengundi hantu sebagaimana yang berlaku dalam pilihanraya sebenar. Walaupun sebahagian mereka mungkin mengetahui bukan ahli qaryah yang turut hadir, tetapi tidak ada kaedah yang mampu dibuat untuk mengatasi masalah itu melainkan hanya menimbulkan pergeseran dan perbalahan semata-mata.
            Dari segi realitinya, pemilihan para pentadbir masjid tidak sewajarnya diserahkan kepada orang ramai. Ini memandangkan sebahagian besar orang ramai akan membuat cadangan dan pemilihan tidak berdasarkan kesesuaian dan kelayakan sebenar. Sebahagian mereka mencadangkan seseorang yang lain bagi tujuan mengelakkan daripada orang lain mencadangkan dirinya sendiri. Ada juga segelintir yang mencadangkan orang lain yang dilihatnya terlalu banyak cakap atau sering menunjuk pandai. Dengan kata lain mereka mencadangkan seseorang untuk dilantik berdasarkan kesesuaian dan kelayakan sebenar tetapi hanya bertujuan untuk mengenakan (memadan mukakan seseorang). Selain dari ini ada juga kesilapan dalam meletakkan kesesuaian dan kelayakan sebenar bagi sesuatu jawatan. Sebagai contohnya bagi jawatan bendahari, selalunya masyarakat kampung akan memilih seorang yang paling “kedekut” yang dikenali di kampung tersebut. Maka lahirlah bendahari yang berbangga dengan banyaknya wang masjid yang tersimpan di bank dan begitu sukar bagi mengeluarkan perbelanjaan untuk keperluan masjid.
            Kelayakan bagi dilantik menjawat sesuatu jawatan ini telah digambarkan oleh Allah dalam firmanNya yang menceritakan mengenai kisah anak perempuan Nabi Allah Shuib yang mencadangkan kepada bapaknya agar mengambil Nabi Allah Musa sebagai pekerja.
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (القصص:26)
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai".

Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahawa mereka yang paling berkelayakan untuk diambil bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercayai. Dalam ayat ini Allah mengutamakan orang yang kuat berbanding orang yang dipercayai. Istilah kuat di sini boleh ditafsirkan dengan maksud cekap, mahir dan berkeilmuan. Maka ciri-ciri yang paling penting bagi dilantik menjawat sesuatu jawatan adalah kecekapan, kemahiran dan keilmuan mengenai jawatan tersebut. Oleh yang demikian bagi jawatan Bendahari Masjid, ciri terpenting yang disebutkan oleh Allah adalah kecekapan, kemahiran dan keilmuan dalam bidang kewangan. Seseorang bendahari bukan sahaja perlu amanah dan dipercayai tetapi hendaklah dilihat sebagai amanah dan dipercayai. Seseorang itu tidak akan dilihat sebagai amanah dan dipercayai tanpa kemampuan beliau membentangkan penyata kewangan yang difahami, kemas dan tersusun.  
Sebenarnya banyak pertikaian berlaku mengenai kaedah pelantikan yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri pada hari ini. Antara kritikan yang dilemparkan adalah kaedah tersebut adalah tidak demokratik malah tidak Syar’ie. Hakikatnya kaedah yang ditetapkan dengan menafikan hak orang awam dalam membuat pemilihan adalah tidak demokratik. Tetapi wajibkan kita mengamalkan demokrasi terutamanya dalam amalan keagamaan seperti ini. Adakah kaedah ini tidak ada langsung asasnya di dalam Islam. Jika kita merujuk kepada seerah Rasulullah saw, baginda tidak pernah menentapkan satu kaedah khusus bagi pelantikan ke sesuatu jawatan. Ini dapat kita lihat dalam pelantikan khalifah di kalangan para sahabat. Berbagai kaedah yang dilaksanakan oleh mereka dan ianya menjadi ijmak yang tidak boleh dipertikaikan keabsahannya.
Selepas kewafatan Rasulullah saw, para sahabat besar telah meninggalkan jasad baginda untuk diuruskan oleh ahli bait. Mereka bergegas mengadakan perbincangan bagi melantik khalifah menggantikan Rasulullah saw sebagai pemimpin. Ini kerana tidak wajar Umat Islam dibiarkan berterusan tanpa adanya seorang pemimpin yang mengetuai mereka. Dalam peristiwa ini para sahabat hanya melibatkan para pemimpin kaum yang mencadangkan dan membuat keputusan untuk melantik khalifah. Setelah semuanya bersepakat melantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, barulah pencalonan tersebut dibentangkan kepada rakyat jelata bagi mendapatkan baiah. Mereka tidak langsung melibatkan rakyat ketika proses pemilihan. Inilah yang dinamakan oleh ulamak sebagai pemilihan oleh Ahli Hilli Wal Aqdi ataupun dinamakan sebagai Majlis Syura. Mereka terdiri daripada wakil kaum yang boleh membuat penilaian secara teliti.

Apa yang berlaku hari ini adalah berdasarkan kaedah ini. Sebagai contohnya di Negeri Perak Darul Ridzuan, pemilihan Ahli Jawatankuasa Kariah Masjid akan dicalunkan oleh Jawatankuasa Pemilih yang dianggotai oleh Penghulu Mukim, Pegawai Tadbir Agama dan dipengerusikan oleh Orang Besar Jajahan. Mereka ini mewakili kepentingan masing-masing iaitu Penghulu Mukim mewakili pentadbiran daerah berkenaan, Pegawai Tadbir Agama Daerah mewakili pentadbiran agama dan Orang Besar Jajahan mewakili pihak istana. Pihak-pihak inilah yang akan menyenaraikan nama bagi dilantik secara rasminya oleh Persidangan Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak. Mungkin timbul persoalan bagaimana mereka hendak mendapatnya calun-calun yang sesuai sedangkan mereka tidak mengenali semua penduduk kampung yang terlibat. Sebenarnya terpulang kepada mereka untuk melakukan siasatan melalui berbagai cara termasuk mendapatkan maklumat dari berbagai pihak seperti ketua kampung, naib qadi, para imam dan orang ramai sendiri. Mungkin berlaku kesilapan dalam sebahagian dari penilaian mereka akibat kesilapan maklumat yang diperolehi tetapi ianya bukanlah menunjukkan kesilapan sistem atau kaedah yang digunakan ini. Oleh kerana Rasulullah saw tidak pernah menetapkan sebarang kaedah khusus bagi melantik pemimpin maka kaedah ini juga adalah merupakan salah satu kaedah yang dibenarkan oleh Syarak. Walaupun ianya bukanlah merupakan kaedah yang terbukti terbaik tetapi ianya boleh menyelesaikan beberapa masalah yang timbul dari kaedah pemilihan orang awam selama ini. Walaupun tidak demokratik tetapi apa yang lebih penting ianya Syarie dan tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan RasulNya.

1 comment:

Unknown said...

Hello! Perkenalkan, saya dari tim kumpulbagi. Apakah Anda berencana untuk mengoleksi files menggunakan hosting yang baru?
Jika ya, silahkan kunjungi website kami http://kbagi.com/ atau www.facebook.com/kumpulbagi/ untuk info selengkapnya.
Di sana anda bisa dengan bebas share dan mendowload foto-foto keluarga dan trip, music, video, filem dll dalam jumlah dan waktu yang tidak terbatas, setelah registrasi terlebih dahulu. Gratis :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...