Sunday, September 11, 2011

KEUTAMAAN MENJADI IMAM

 1. Raja atau ketua yang memerintah negeri atau tempat jika tiada Imam Rawatib yang dilantik oleh Sultan sebagai imam di sesebuah masjid. Jika ada Imam Rawatib maka Imam Rawatib lebih utama daripadanya dan daripada Qadhi. 

2. Orang yang mempunyai manfaat bagi sesuatu tempat samada miliknya atau dipinjam darinya atau disewa darinya atau diwaqaf olehnya, diwasiat orang baginya. 
3. Imam Rawatib itu lebih utama daripada yang lain walaupun yang lain lebih baik sifat yang utama menjadi imam kecuali Sultan yang melantik Imam Rawatib itu maka lebih afdhal darinya. 
4. Jika tiada keutamaan di atas maka dipilih mengikut keutamaan berikut  :
     a. Yang lebih faqeh tentang hukum solat.

     b. Yang lebih baik bacaannya.

     c. Yang lebih warak

     d. Yang lebih awal berhijrah

     e. Yang lebih awal masuk Islam

     f. Yang dinasabkan kepada nabi atau wali atau ulama’ atau solihin

    g. Yang berketurunan Bani Hasyim

    h. Yang berketurunan Bani Mutalib

     i. Yang berbangsa Quraisy

     j. Yang berbangsa Arab

     k. Anak orang soleh

     l. Anak orang alim

    m. Yang masyhur dengan kebaikan

     n. Yang lebih bersih pakaiannya

    o. Yang lebih bersih badannya

    p. Yang lebih baik kepandaiannya

    q. Yang lebih baik suaranya

     r. Yang lebih baik rupanya

     s. Di buat undi jika bersamaan kesemuanya.PERINGATAN
 
1. Yang adil lebih utama daripada yang fasiq walaupun kurang faqeh dan kurang baik bacaannya. 

2. Yang baligh lebih utama daripada kanak-kanak walaupun kurang faqeh dan kurang baik bacaannya. 

3. Yang bermukim lebih utama daripada musafir walaupun kurang faqeh dan kurang baik bacaannya. 

4. Yang bernasab lebih utama daripada anak zina atau yang tak diketahui asalnya walaupun kurang faqeh dan kurang baik bacaannya. 
5. Yang buta sama seperti yang melihat. 
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...