Friday, January 23, 2009

Apa salahnya Bagi Tanah pada Cina

Adakah golongan Ansar mengkhianati bangsa dengan dengan memberikan tanah kepada golongan Muhajirian. Bonekakah mereka kerana menyerahkan kuasa kepada Rasulullah saw, pendatang yang bukan Aus, bukan Khazraj..........

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...